โปรโมชั่น แพ็คคู่ ( 2 ห่อ )
จาก 230 บาท เหลือห่อละ 190 บาท
ชารากแดนดิไลออนคั่วบด ผสมดอกกุหลาบอบแห้ง

หมวดหมู่สินค้า: ชารากแดนดิไลออนคั่วบด
460บาท ลดทันที 80บาท
ราคา 380บาท

28 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 84 ผู้ชม

Dandelion root roasted with rose

น้ำหนักสุทธิ :  30 กรัม x 2 (บรรจุ 15 x 2 ซอง)

ราคา 380 บาท

Engine by shopup.com